NIEWOLNICY Z JEZIORA VOLTA

Niewolnicy z Jeziora Volta - Ghana, 2019-2020

Jezioro Volta jest jednym z największych na świecie sztucznych zbiorników wodnych stworzonych przez człowieka, znane jest również jako miejsce niewolniczej pracy tysięcy dzieci przy połowach ryb.

 

Seria portretów “Utracone dzieciństwo” przedstawia dzieci które padły ofiarą handlu ludźmi i pracowały niewolniczo w rybołówstwie na jeziorze Volta. Seria powstała w ramach projektu pomocy dzieciom z najuboższych rodzin w powrocie do szkoły i dofinansowania posiłków szkolnych. Portrety powstały przy współpracy organizacji pozarządowej PACODEP, która od lat ratuje dzieci z rąk rybaków i  zapewnia kompleksową opiekę dla ponad setki dzieci które pracowały niewolniczo w rybołówstwie. W ramach programu, PACODEP zapewnia dzieciom wyżywienie, nocleg, edukację oraz pomoc psychologów przy długotrwałych terapiach przez które wielu z podopiecznych musi przejść by zacząć nowe życie i normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

 

Ze względu na skrajne ubóstwo, bardzo wielu rodziców w Ghanie, decyduje się wysłać swoje dzieci do pracy na jeziorze. W tej sytuacji korzystają głównie przemytnicy ludzi sprzedając dzieci za cenę jednej krowy rybakom, którzy wykorzystują je do pracy przy połowie ryb 7 dni w tygodniu od rana do wieczora. Dzieci pracujące w rybołówstwie doświadczają bardzo często znęcania się psychicznego jak i fizycznego ze strony ich “właścicieli” a w ramach kar zdarza się że pozbawiają małych pracowników jedzenia.

Poza tym mali pracownicy nie są w stanie uzyskać dostępu do formalnego wykształcenia z powodu długich godzin pracy a przez lokalnych mieszkańców ich praca dla rybaków jest postrzegana jako rodzaj stażu w rybołówstwie.

Niestety czasem zdarzają się też przypadki utonięć dzieci, nurkujących pod wodą w celu rozplątania sieci zaczepionych o drzewa i krzewy gęsto występujące na zalanych przez wodę obszarach. Wypadków śmierci nikt nie zgłasza, głównie dlatego że rodzice nie mają kontaktu ze swoimi dziećmi często przez wiele lat, więc nikt nie zgłasza też zaginięcia.

Ponad 20% dzieci w Ghanie zmuszanych jest do pracy, najmłodsi “pracownicy” zaczynają pracę nawet w wieku 5 lat. Podczas gdy świat zachodni jasno określa prawo w kwestii pracy nieletnich, rygorystycznie oddzielając dzieciństwo od dorosłości, w Ghanie oraz w wielu innych krajach trzeciego świata kwestia ta ma aspekt kulturowo-społeczny a zrozumienie tej tradycyjnej praktyki udziału dzieci w rozwoju gospodarstwa domowego wymaga relatywizmu kulturowego, niestety nie wyklucza wielkiego wyzysku dzieci.

Według International Labour Organization (ILO) nielegalne wykorzystanie do pracy nieletnich odnosi się do pracy, która pozbawia dzieci ich godności, w tym: praca, która jest psychicznie, fizycznie, społecznie lub moralnie niebezpieczna i szkodliwa dla dzieci oraz przeszkadza w ich szkolnictwie poprzez: pozbawianie ich możliwości uczęszczania do szkoły, zmuszanie ich do przedwczesnego opuszczenia szkoły lub zmuszanie ich do łączenia frekwencji szkolnej z nadmiernie długa i ciężką pracą.

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon